PLIK

 01

Credits

koncepcja, scenariusz

EDYTA KOZAK, MIROSŁAW KOWALCZYK


choreografia

EDYTA KOZAK


wideo, muzyka

MIROSŁAW KOWALCZYK


wykonanie

ALEKSANDRA DZIUROSZ, RAFAŁ DZIEMIDOK, MAGDA JĘDRA (BEATRIZ BLANCO, ANKA JUJKA, bartek gudejko)


produkcja

Stowarzyszenie tancerzy niezależnych


premiera

Festiwal Rozdroże 2001, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski


Opis

721 wersji jednego spektaklu

„Plik 01”  jest spektaklem multimedialnym, przedsięwzięciem opartym na zasadach prawdopodobieństwa, wykorzystującym choreografię, muzykę i wideo-art. Główną ideą spektaklu jest próba przyjrzenia się procesowi powstawania i kreowania znaczeń poprzez użycie nowej technologii.

„Plik 01” ma stworzyć maksymalną liczbę sposobów odgrywania jednego spektaklu – jego elementy wybierane są drogą losową i za każdym razem budują nową choreografię.  Założeniem autorów nie jest tworzenie nowych kontekstów, wynikających z wzajemnych relacji artystycznych przekazów a  podkreślenie współczesnej autonomii poszczególnych zjawisk. To widz poprzez osobiste skojarzenia ( w kontekście zmieniających się obrazów) tworzy indywidualną kolekcję zdarzeń i emocji. Twórcy stawiają pytanie: czy wszystkie emocje, zdarzenia w życiu człowieka zbudowane są z przypadku? Ponieważ istnieje 721 możliwości zestawów, jest mało prawdopodobne, aby obejrzeć spektakl w tej samej wersji. Stąd każdy spektakl ma swój kolejny numer: Plik 01., 1.4, 1.5….2.1, 2.2…

Twórcy dają możliwość kierowania spektaklem przez widza.  Widz staje się czynnym elementem widowiska. Uruchamiając komputerowy program z losowaniem poszczególnych scen, to on określa i tworzy układ spektaklu. W zależności od jego zaangażowania, spektakl przybiera też określone tempo. Brak aktywności widzów powoduje zatrzymanie/zamknięcie spektaklu…

 

Spektakl zawiera w sobie wiele elementów odnoszących się tak do historii sztuki jak i tańca, przedstawia współczesne spojrzenie na pop kulturę. Odwołuje się do znanych i rozpoznawanych społecznie znaków.

W spektaklu poruszony został także problem technologii, który obecny w codziennym życiu, przenika do sztuki i staje się tworzywem poszczególnych scen. Pada też pytanie czy to technologia manipuluje człowiekiem, czy też odwrotnie.

 

Czas trwania spektaklu jest nieokreślony i może być dowolnie wybierany. Na spektakl składa się  dowolna ilość scen i powtórzeń do uzyskania wyznaczonego czasu: od 3 min do 8 godzin. 

  

MADE INC.

W 2001 r:  Edyta Kozak i Mirosław Kowalczyk założyli zespół Made Inc. Celem grupy jest wspólne tworzenie, realizacja interdyscyplinarnych projektów artystycznych: koncepcyjnie, symbolicznie i dosłownie, w oparciu o wartości współczesnego świata. Artyści od wielu lat realizują swoje indywidualne i zespołowe projekty plastyczne, choreograficzne, muzyczne i filmowe. Ich prace były wystawiane na scenach i w salach wystawowych w Polsce i na świecie dla różnych środowisk, potrzeb, miejsc.  Plik 01 jest ich pierwszą pracą pod szyldem Made Inc. Spektakl był prezentowany w Teatrze Małym w Warszawie, na Festiwalu Tańca Współczesnego Europy Centralnej „Dance Zone” w Pradze/marzec’02/ Springdance/Dialog w Utrechcie/ kwiecień’02,  Dusseldorfu / sierpień’02/. i Kopenhadze.

  

Edyta Kozak