KURATORKA

Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł

Autorski projekt, zainicjowany przez Kozak w 1995 roku, w ostatnich latach stał się najważniejszym cyklicznym, międzynarodowym festiwalem w stolicy. Ciało/Umysł daje szerokiej publiczności możliwość zapoznania się z nowym myśleniem w tańcu, zrywa ze standardowymi rozwiązaniami twórczymi, otwiera na eksperymenty. Przedstawia taniec jako sztukę prowokującą do myślenia, integrującą materię (ciało) z ideą (umysł) otwierającą nowe możliwości prezentacji sztuki najnowszej.

Taniec Moja Miłość

Pilotażowy interdyscyplinarny projekt artystki i kuratorki Edyty Kozak, podejmujący szeroką tematykę funkcjonowania artysty tancerza i ekonomizacji w sztuce tańca. Złożyły się na niego cztery projekty zaproszonych gości związanych z tematyką sztuki tańca w praktyce jak również w teorii. Ideą projektu było sprowokowanie dyskusji na temat funkcjonowania tańca jako gatunku sztuki, a także tancerza na rynku pracy.

Warszawska Scena Tańca

Warszawska Scena Tańca 20111 - 2014, to próba stworzenia pierwszego projektu prezentacji tańca przez cały rok w stolicy. Po tym intensywnym okresie budowania nie tylko programu, ale i nowej "marki" na kulturalnej mapie Warszawy, można śmiało wykrzyknąć: UDAŁO SIĘ!

Edyta Kozak