SPEKTA

KLE

Zamiast Wstępu

Chcę się czegoś nauczyć od moich kolegów, dlatego robię ten projekt. Teatr/taniec to moje miejsce pracy, nie w sensie budynku, ale to pewien stan materializowania myśli i emocji. Taniec jest wiedzą i praktyką w jednym. Trzeba go doświadczać, inaczej się nie zmaterializuje. Premiera 2016 r.

Moje Własne Interview @fannypanda

Solo „Moje własne interview…” E. Kozak powstało z inspiracji Jérôme Belem, francuskim choreografem i filozofem tańca, który od lat traktuje teatr jako fenomen społeczny. Artystkę podobnie jak Bela nie interesuje perfekcyjne odtwarzanie układów tanecznych, a raczej badanie ciała jako pola walki; traktowanie go jak płaszczyzny, na której odbywa się bezustanne tarcie między siłami społecznymi, politycznymi i estetycznymi. Premiera 2013r

Folk? A Ja Się (nie) Zgadzam!

W ustach młodego człowieka słowo „folklor” ma dziś przede wszystkim pejoratywny wydźwięk. To synonim obciachu. Autorzy spektaklu – zdając sobie sprawę z kulturotwórczej roli sztuki ludowej, która w ustnej tradycji przechowuje zbiór podstawowych zasad moralnych – poszukują sposobu ich przeniesienia na grunt sztuki współczesnej. Premiera 2011 r.

Dancing For You Longer Than One Minute

To dialog tancerki z reżyserem, próba, podczas której poznajemy jej historię, ulubione style, estetyki tańca i fascynacje. Historia intymna, w której sposobem na opowiedzenie własnej biografii staje się przywoływanie klasycznych przedstawień tańca współczesnego

Rosa Furiosa

Spektakl zadaje pytania o granicę fikcji i autentyczności autorstwa, różnice pomiędzy historią własną, a tą wykreowaną na potrzeby współczesnego świata.. Premiera 2003 r.

Plik 01

“Plik 01” jest spektaklem multimedialnym opartym na zasadach prawdopodobieństwa, wykorzystującym choreografię, muzykę i wideo-art. Główną ideą spektaklu jest próba przyjrzenia się procesowi powstawania i kreowania znaczeń poprzez użycie nowej technologii. Premiera 2001r.

Edyta Kozak